Formannen 13 & 14

Formannen är ett kvarter på Södermalm i Stockholm som består av flera byggnader uppförda under 1900-talet.

Nu står de byggnaderna inför omfattande renoveringar. I samband med det kommer vinden att göras om till vindsvåningar och hissarna i Formannen 13 och 14 får ett omtag. Eftersom byggnaderna har grönmärkt naturklassning medför det vissa skyldigheter i samband med renoveringen.

Looströms uppdrags utgörs av att utreda möjligheten att förstora hissarna och utöka tillgängligheten till källare och vindsplan.

Uppdraget utgörs även av att se över bjälklaget på gården.

Beställare: Akelius

Ombyggnadsår: 2019

Kompetensområde
Stomme och bjälklag

Kontaktperson hos Looström
Peter


Hela kvarteret Formannen.

Hela kvarteret Formannen.

 
Formannen 13.  Åsögatan 111 och Götgatan 61,63

Formannen 13.
Åsögatan 111 och Götgatan 61,63

Formannen 14.  Götgatan 59 och Kocksgatan 2,4

Formannen 14.
Götgatan 59 och Kocksgatan 2,4

 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Tarik

Tarik

Konstruktör

Peter

Peter

Uppdragsansvarig konstruktör