Det finns många utmaningar när det gäller en så fin och gammal byggnad som NK

Under 2015 fick Looström i uppdrag av beställaren och fastighetsägaren Hufvudstaden att starta ett projekt som syftade till att utveckla Parkaden och NK för att bland annat skapa större ytor för handel och skapa ett bättre flöde i kopplingen mellan varuhuset och den nya ytan för handel i Parkaden. Projektet omfattade även en ombyggnad av Hufvudstadens huvudkontor i NK samt en ny restaurang och lokaler för andra verksamheter, exempelvis gym och bageri.

Beställare: Hufvudstaden

Byggår: 2017

Kompetensområde
Konstruktion

Kontaktperson hos Looström
Cornelis


Nu står projektet färdigt och NK slagit upp portarna till de nya varuhusytorna i NK Parkaden. Bland annat har varuhuset blivit tusen kvadratmeter större genom att parkerings- och kontorsytor har byggts om. Ombyggnaden är en del i den stora omvandling av varuhuset som presenterades i februari.

Det finns många utmaningar med ombyggnadsprojekt och speciellt när det gäller en så fin och gammal byggnad som NK. En av utmaningarna var att det skulle öppnas upp ett stor hål i den befintliga bjälklaget på 3 plan för nya rulltrappor. Här fick vi använda våra starkaste FEM program för att göra noggranna analyser för stabilitet-, deformations- och dimensioneringskontroll.
— Tuan, Konstruktör

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Tuan

Tuan

Konstruktör

Karin

Karin

Konstruktör

Oskar-Vikström.jpg

Oskar

Konstruktör

Andreas

Andreas

Konstruktör

Tarik

Tarik

Konstruktör

Cornelis

Cornelis

Uppdragsansvarig konstruktör