Looström har sedan1903 levererat tjänster inom byggnadskonstruktion och byggteknik. Vi inriktar oss mot både ny- och ombyggnation av bostäder och kommersiella fastigheter, från idéstadie till färdigställande. Vi utför bland annat konstruktionsritningar, beräkningar, modellering och uppritning av alla typer av konstruktioner.

 

Våra ombyggnadsprojekt omfattar allt från exklusiva vindsvåningar till komplicerade ombyggnationer av offentliga lokaler. Just nu arbetar vi bland annat med Östermalmshallen och Scandinavian XPO i Stockholm. Bland nybyggnadsprojekten finns både bostäder, kommersiella fastigheter och större publika projekt.

Vår filosofi

Vi sätter kundens affär och en hög servicegrad i första rummet. Det handlar om att göra rätt val i fråga om kvalitet, livslängd och funktion, samtidigt som vi väver in en hållbar tids- och kostnadseffektivitet i varje projekt. Kvittot på att vi tänker rätt är alla nöjda kunder som återkommer med nya uppdrag år efter år.

Looström – The Story

Kan man både vara den äldsta och mest nytänkande konstruktionsbyrån på samma gång? Frågar du oss så är svaret ja. Vårt företag grundades redan 1903. I över hundra år har vi löst byggtekniska problem för att göra bra idéer eviga. Några av bevisen finns bland kulturminnesmärkta byggnader runtom i Sverige; Handelshögskolan i Stockholm, Växjö domkyrka och Piteå tingshus för att nämna några.

Vi vet att de bästa idéerna föds ur människors förmåga att tänka olika.
— Looström

Idag är vi ett helägt familjeföretag i fjärde generationen som både vill och vågar utmana vår egen bransch. Att vi är lika många män som kvinnor, har olika nationaliteter och åldrar är nämligen ingen slump. Vi vet att de bästa idéerna föds ur människors förmåga att tänka olika. Mångfalden av erfarenheter, perspektiv och bakgrunder bidrar till bättre lösningar för våra kunder, och till en bättre företagskultur. Vår nyfikenhet driver oss att ständigt vilja utvecklas för att lösa våra kunders utmaningar på nya, bättre och mer effektiva sätt. Det har visat sig vara ett hållbart sätt att jobba de senaste 116 åren.

Ritningsarkivet – fyllt med historiskt intressanta byggnader i Stockholm

I över ett sekel har vi verkat inom den svenska byggbranschen och i vårt eget ritningsarkiv finns ritningarna från alla dessa projekt. Det är ett unikt stycke historia med tillgång till handlingar och ritningar för en mängd äldre anrika byggnader.

Varmt välkommen till oss för ett resonemang kring just ditt projekt!

I arkivet finns exempelvis projekten: Handelshögskolan i Stockholm, Postens gamla huvudkontor på Vasagatan, Svenska Handelsbanken vid Kungsträdgården, Nationalmuseum, Centralbadet på Drottninggatan, Kreugers tändsticksfabrik, Östermalmshallen, Växjö Domkyrka och Slottet

Kvalitet och miljö

Looström arbetar utifrån ett kvalitets- och miljöledningssystem som följer SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015. Därtill har vi en väl inarbetad plan för kvalitets- och miljöstyrning i vårt ledningssystem.

Kvalitetsansvarig

I varje projekt finns en kvalitetsansvarig. Denna person är ansvarig för att vi följer våra kvalitetsrutiner.

Erfarenhetsåterföring

Erfarenhetsåterföring är en viktig del i vår verksamhet och det är något vi arbetar med via projektreflektioner, fokusgrupper, kompetensmatris och IT-stöd. Chefer och UA håller kontinuerligt workshops (internutbildning). Dessa syftar till att förbättra, förenkla och tydliggöra projektroller, ansvarsfördelning, arbetsstruktur och våra mallar i projekten.


 
Looström_2019_01_sv.jpg

36 konstruktörer kan inte ha fel.

Follow-nyhetsbrev.jpg
puff_bla.png

116 år

Idag är det modernt med hållbarhet. Det har vi jobbat med de senaste 116 åren.


Aktuellt