Petra Källered, Konstruktör

intervju_petra.png

Petra Källered har arbetat som konstruktör på Looström sedan 2010 och hennes senaste konstruktionsuppdrag är Östermalms saluhall.

Saluhallen följer inte de miljö- och tillgänglighetskrav som idag gäller för den verksamhet som bedrivs där och nu ska lager-, varumottagnings- och personalutrymmen omorganiseras. Looström ritar alla konstruktioner för ombyggnationen.

– Det är väldigt roligt att få driva ett sånt här projekt. Östermalms saluhall är verkligen något extra! Den är byggd i slutet av 1890-talet och de enda konstruktionsritningarna som finns kvar är de för fackverk och pelare. Här får vi göra grundliga undersökningar på plats och utnyttja vår samlade erfarenhet och kunskap om äldre tiders byggnadsteknik, säger Petra.

– Varje medarbetare är en viktig spelare och det är nära till besluten. Om jag vill diskutera något tar jag det direkt med vår VD. Samtidigt är vi så pass stora att vi kan genomföra större uppdrag. Vi är dessutom ett väldigt bra gäng.
— Petra Källered

Konstruktörerna måste dessutom ta hänsyn till att dagens byggnormer och samtidigt beakta dåtidens antikvariska värden:

– Mycket av det vi gör ska gå att återställa, vi får till exempel använda specialtillverkade klämmor för att få dit förstärkningarna av takstolarna, eftersom vi inte får borra i dem. Så även om vi i sådana här fall arbetar med gamla byggnader får vi hela tiden utmana oss själva och tänka nytt, förklarar hon.

Petra tycker att Looström är en bra arbetsgivare och en konstruktionsbyrå i helt rätt storlek:

– Varje medarbetare är en viktig spelare och det är nära till besluten. Om jag vill diskutera något tar jag det direkt med vår VD. Samtidigt är vi så pass stora att vi kan genomföra större uppdrag. Vi är dessutom ett väldigt bra gäng, säger Petra.

Tuan Tran, Avdelningschef

intervju_tran.png

Tuan Tran är Civilingenjör från Lund och har arbetat på Looström sedan 2012. Han har nyligen fått sin nya titel som avdelningschef.

– Just nu arbetar jag mycket med nyproduktion och det passar mig bra eftersom jag är road av att jobba med modernare byggteknik i de senaste ritningsprogrammen. Vi använder bland annat BIM för att rita 3D-miljöer och Finita Elementmetoden (FEM) för mer avancerade beräkningar, säger Tuan.

– Vi är klara med projekteringen av rivningsarbetet och går vidare med bygghandlingarna. Vi har tittat på vilka delar av källarväggarna som vi kan behålla och ser över hur rivningen kan göras så varsamt som möjligt med tanke på grannfastigheterna som ligger vägg i vägg, berättar Tuan.
— Tuan Tran

Han betonar dock hur viktigt det är att ha med sig förståelse och kunskap om tidigare byggnadsskick. Som till exempel i projekt Paradiset/Etaget. Det är ett äldre sexvåningshus, på Kungsholmen i Stockholm, som ska rivas och byggas upp till ett 13-våningshus. Huset kommer att rymma cirka 100 lägenheter, samt butikslokaler i bottenplanet.

Tuan anser att han har ett ytterst givande jobb på Looström och dessutom uppskattar han sina trevliga kollegor.

– Vi har en familjär känsla och stöttar varandra i det dagliga arbetet, det kan till exempel handla om att hjälpa någon med en uträkning eller ett gott råd, förklarar han.

Att komma ny till Looström är med andra ord inte alls svårt. Det är ett glatt och öppet gäng som efter arbetsveckans slut gärna tar en after work tillsammans.

Lisa Larsson, Avdelningschef

intervju_lisa.png

Lisa Larsson har arbetat på Looström som avdelningschef sedan januari 2014 och har 30 års erfarenhet av byggnadskonstruktion. Därmed är Lisa en viktig kraft i arbetet med kunskapsöverföring och kvalitetssäkring.

– Jag vill gärna lägga min tid på medarbetarna och att jobba med kunskapsöverföring. Våra kunder är väldigt uppdaterade när det gäller kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöfrågor och vi måste möta deras krav och vara minst lika professionella i det arbetet, säger hon.

Det är tre större delar att arbeta parallellt med; kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Rutinerna kring kvalitetssäkring och val av miljöriktiga material är väldigt självklara. Arbetsmiljöaspekten däremot, är något som varje konstruktör måste lära sig att ha i bakhuvudet i allt de gör.

– Som konstruktörer har vi ett tungt ansvar, det är tufft och vi måste hela tiden veta exakt vad vi gör.
— Lisa Larsson

– Ett exempel är när vi ritar in en balk av större dimensioner. Vi måste redan vid ritbordet ange hur balken ska lyftas på plats. Om det visar sig att den blir för svår att hantera ute på bygget måste vi tänka om, berättar Lisa.

Med många års erfarenhet av hur det ser ut ute på byggena kan Lisa och de andra seniora medarbetarna överföra den här typen av viktig erfarenhet till yngre medarbetare.

Något Lisa uppskattar på Looström är viljan att lära och ta tag i saker.

– Det finns en befriande prestigelöshet. Man vågar fråga och även svara, utan rädsla för att det ska bli fel. Det gör det lätt för alla att kliva ur komfortzonen, och det gillar jag, avslutar Lisa.

Edda, Konstruktör

intervju_edda.png

Första gången Edda och Looströms vägar korsades var på en mässa på Kungliga Tekniska Högskolan under vårterminen 2014. Edda gick sin sista termin på Byggteknik och design-programmet och skulle skriva sitt examensarbete.

– De var väldigt trevliga och projektet Österhalms saluhall kändes spännande att skriva om. Jag och en studiekamrat inriktade oss på takkonstruktionerna ur antikvarisk synvinkel, berättar Edda.

– Det finns så mycket kunskap inbyggt i äldre konstruktioner. Jag vill lära mig hur man tänkte förr, exempelvis hur man undvek att bygga in fuktproblem i byggnader.
— Edda

Direkt efter examen erbjöds Edda jobb som konstruktör på Looström, vilket var en fullträff eftersom hon tidigt ville lära sig mer om ombyggnationer.

Mötet mellan gammalt och nytt byggnadsskick är både intressant och utmanande:

- Just nu ritar jag på en av hissarna i saluhallens källarplan. De befintliga hissarna är inte optimalt placerade och dessutom för små för att kunna användas på ett effektivt sätt. Nu tittar vi på konstruktionen av en hissgrop, som både måste vara antikvarisk hållbar och anpassad till arbetsmiljönormer. Standarderna ser annorlunda ut nu gentemot hur det såg ut när huset byggdes, förklarar Edda.

Att komma in i arbetsgruppen på Looström har varit enkelt. Edda inspireras av sina kompetenta kollegor och känner att hon har hamnat helt rätt.

– Jag är precis där jag vill vara och får jobba med exakt sånt som jag vill.