Tillfällig saluhall håller ställningarna.

Medan Östermalms Saluhall genomgår en upprustning och utveckling har en Tillfällig Saluhall byggts. Byggnaden är en konstruktion gjort av prefabricerad trä som är tänkt att lätt kunna tas ner och återanvändas någon annanstans. Valet av en prefabricerad träkonstruktion var naturligt både för att det är lätt, miljövänligt, demonterbart och återanvändbart på annan plats och för annan funktion.

Beställare: Stockholms stad

Byggår: 2015

Kompetensområde
Träkonstruktion

Kontaktperson hos Looström
Peter


Sedan invigningen, den 14 april 2016, har den Tillfälliga Saluhallen lockat många nya besökare och gjort torget mer attraktivt.

Looströms uppdrag var att under 2015 ta fram program-, system- och bygghandlingar för denna tillfälliga byggnad. En av utmaningarna i projekteringen har varit markförhållandena där torget lutar 1,9 meter och är placerat rakt ovanpå tunnelbanestationen Östermalmstorg. Under torgytan fanns även ett spindelnät av kablar och rör med brunnslock. Dessa behövde vara åtkomliga likaså tunnelbanans biljetthall och butiker. Golvet har därför gjutits med samma lutning som torget för att öka tillgängligheten och slippa trappsteg i entréerna.

Lösningarna för den Tillfälliga Saluhallen har lett till stående förbättringar med bland annat utbytta avloppsledningar och moderna sopsugslösningar för torget. Stommen har utförts nästan uteslutande i trä; pelare, takbalkar, entresoler och ytterväggar. Entresolerna som löper längs båda långsidorna inrymmer kök, teknikrum och omklädningsrum.

 Visionsbild och arkitekt: Tengbom

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Peter

Peter

Uppdragsansvarig konstruktör

 
 

Fler kommersiella projekt