Framtidens konstruktörer.

Varje år tar Looström emot ett fåtal studenter. Vi vill att alla som är här, får den hjälp och den vägledning som behövs för att få ut mesta möjliga av en praktik eller ett examensarbete. Bland annat får samtliga studenter en handledare och en individuell utvecklingsplan.

Vi vet att arbetet som konstruktör kräver kunskap om detaljer och att teori inte alltid går i linje med det praktiska arbetet.

Vill du skriva ditt examensarbete eller göra din praktik hos oss?

Maila ditt CV och en kort beskrivning av dig själv till info@loostrom.se

 

Looström träffar studenter.

IMG_5432.JPG

Kaffeattack på KTH

Looström bjuder studenter på lyx-kaffe och pratar framtid med studenter på Kungliga tekniska högskolan.

IMG_2558.jpg

Besöker LAVA 2018

På plats under Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag. Vi tävlade om högsta tornet.