Från start har det byggnadstekniska problemlösandet varit kärnan i Looströms verksamhet. Vi utför beräkningar, löser byggfysiska problem och 3D-projekterar stommar för såväl nya som gamla byggnader och konstruktioner.

 

Inventeringar och utredningar

Looström kan bistå med gedigen kunskap i att utföra inventeringar, risk- och möjlighetsanalyser och utredningar. Vi samordnar även andra teknikkonsulter för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för dig som kund. Vi kan sedan utföra kostnadskalkyler och medverka i utvärdering och strategifrågor inför investeringsbeslut eller inköp.

Looström_2019_05_sv.jpg

Stomval och stomprojektering

Vi hjälper många av våra beställare med strategifrågor, samt risk- och möjlighetsanalyser så att de rätta stomvalen görs redan i ett tidigt skede. Vi ser möjligheterna och tittar på eventuella detaljlösningar direkt i detaljplaneskedet, det vill säga långt innan den traditionella projekteringen startar. Många gånger följer vi vår beställare från idéstadiet och sedan genom hela projekterings-, inköps- och byggprocessen.

Byggnadskonstruktion – beräkningar och val av metoder

Vårt arbete innebär i huvudsak att utföra statiska beräkningar, göra rätt materialval kopplat till byggnadsfysiken och ekonomiska aspekter, samt att åskådliggöra detta i tydliga handlingar. Vår samlade kunskap och erfarenhet inom byggnadskonstruktion är mycket omfattande och de handlingar vi lämnar ifrån oss innehåller ett ingenjörsmässigt hantverk.

Vi utför konstruktionsberäkningar för både om- och nybyggnationer. Vi säkerställer bärighet och stabilitet i byggnadens alla delar och till vår hjälp har vi avancerade beräkningsprogram. För normala beräkningar arbetar vi i StruSofts statik och för de mer avancerade använder vi Finita Elementmetoden (FEM). Utöver konstruktionsberäkningar erbjuder vi även andra beräkningar och analyser som exempelvis stegrespons i bjälklag, konstruktioners egenfrekvenser, fuktberäkningar och köldbryggeberäkningar.

Vi vet vad som krävs och kan upprätta handlingar för alla typer av entreprenadformer. Vi gör utredningar i tidiga skeden och utför programhandlingar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar.

Ni kan med andra ord få hjälp med alla typer av huskonstruktioner, byggtekniska- och byggfysiska frågor, grundläggning, val och projektering av stål- och betongstommar, energi- och fuktfrågor, investeringskalkyler, och mycket mer hos oss.

 
Looström_2019_03_sv.jpg
 

Äldre byggnader – råd och projektering

När det gäller äldre fastigheter är det idag få som har både kunskap och erfarenhet av de byggmetoder som användes för exempelvis 100 år sedan. Det har vi, och därför anlitas vi också när det handlar om sekelskiftesklenoder och andra fastigheter som behöver renoveras eller byggas om med varsamma metoder.

I vårt eget unika ritningsarkiv kan du hitta gamla originalritningar från Stockholms innerstadsfastigheter och har du tur finns kanske ritningarna till just din fastighet där.

Looström_2019_06_sv.jpg
 
puff_bla.png

116 år

Idag är det modernt med hållbarhet. Det har vi jobbat med de senaste 116 åren.

Follow-nyhetsbrev.jpg

Aktuellt

 
 

Våra olika projekt

Klicka på respektive symbol för att komma till våra olika projekt inom våra specialistområden.