Oxelvägens förskola

Arbetet med Oxelvägens förskola går stadigt framåt. Den nya förskolan med åtta avdelningar är en del i utvecklingen av centrala Älta. Invigningen beräknas preliminärt till juni 2019. Byggnationen av den nya förskolan görs av Nacka kommun i samverkan med NCC. Från Looström är Ellinor Nivíe, Tarik Nokic, Linh Tran och Johanna Karlgren konstruktörer.

Utmaningen med det här bygget har framförallt varit att anpassa ritningarna efter det befintliga berget och de olika marknivåerna runt fasaden. Vi vill anpassa byggnaden till berget och inte tvärtom. Vi har också arbetat med byggnadens grundläggning med förutsättningen att en tredje våning eventuellt tillkommer. En extra detalj med byggnaden är sedumtaket, som både ser trevligt ut och som bland annat hjälper till att fördröja regnvattnets avrinning.
— Tarik Nokic, Konstruktör