Fastigheten Vildmannen 7 är belägen i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan i Stockholm. I november 2017 utbröt en brand i byggnaden och mer än hälften av Vildmannen 7 blev totalförstörd.

Byggnaden hade tidigare en unik fasad helt i roslagssandsten med rik ornamentering inspirerad av medeltida arkitektur. Fasaden bidrog till upplevelsen längs med Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan, varför en av utgångspunkterna för återuppbyggnaden har varit att bevara gatufasaderna och uppföra en ny byggnad bakom den.

Looströms uppdrag avser en ombyggnation av byggnaden som tar hänsyn till och bevarar ursprungsfasader.

Fasaderna kommer att förstärkas provisorisk med en stålkonstruktion under tiden den brandskadade insidan rivs. Fasaderna kommer att fästas i den nya stommen allteftersom denna byggs upp. När hela fasaden fått en infästning kan fasadförstärkningarna rivas.

Branden 2017:

På morgonen den 7 november 2017 utbröt en brand på husets vind och spred sig nedåt i byggnaden. Brandförloppet spred sig snabbt och den kraftiga rökutvecklingen syntes över stora delar av Stockholm. I princip brann hela husets innandöme, från källaren till vinden.

Bjälklagsbjälkarna (av trä) brann av och det förelåg risk att husets fasader kunde kollapsa och området spärrades av.

Historia:

Kvarteret bildades i samband med stadsplaneringen för Norrmalm som inleddes 1637. I Vildmannen 1 (dagens 7) hade Wienerbryggeriet sin verksamhet. Här bryggde man öl sedan 1670-talet.

År 1895 inleddes bygget av det nuvarande hörnhuset. Planritningarna för Vildmannen 7 är signerade Gottfried Karlsson och komplexet bestod av bostads- och butikslängor mot Biblioteks- och Jakobsbergsgatan och två smala gårdsflyglar mot norr och väster.

Stadsmuseet i Stockholm har klassificerat byggnaden i Vildmannen 7 med allra högsta kulturhistoriska värde, "blå", motsvara fordringarna för byggnadsminne. Det innebär bland annat att fasaderna inte får förvanskas.

Det finns inga snabba eller enkla byggtekniska lösningar att tillgå när bara fasaden återstår och att dessutom hantera logistiken med byggmaterial och kranar i hjärtat av Stockholm city är minst sagt utmanande. Vi ser fram emot ett spännande och utmanande projekt!
— Björn Sjögreen, VD Looström

Beställare: Hufvudstaden

Byggår: 1895-1897

Kompetensområde: Ombyggnation

Kontaktperson hos Looström:
Cornelis


Byggnaden innan branden. Bild från Hufvudstaden.

Byggnaden innan branden. Bild från Hufvudstaden.

Övertäckning under renoveringstiden.

Övertäckning under renoveringstiden.

 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Hisham-Albaldawi.jpg

Hisham

Konstruktör

Jimmy-Looström

Jimmy

Konstruktör

Linh-Tran.jpg

Linh

Konstruktör

Andrea-Looström

Andrea

Konstruktör

Cornelis-Oskamp.jpg

Cornelis

Uppdragsansvarig konstruktör

Tarik

Konstruktör

 

Fler kommersiella projekt