Östermalms saluhall är en av Sveriges finaste tegelbyggnader från sent 1800-tal.

Östermalms saluhall uppfördes och invigdes år 1888 med avsikt att vara en marknadsplats för allmänheten inom livsmedel och delikatesser. Östermalms saluhall är en av Sveriges finaste tegelbyggnader från sent 1800-tal. Fastigheten Riddaren 3 är kulturhistoriskt värdefull och har det högsta värdet (blå) i Stockholms stads kulturhistoriska klassificering. Arkitekterna bakom Östermalms saluhall var Isak Gustaf Clason och Kasper Salin som även stod för den komplicerade inre gjutjärnskonstruktionen.

Beställare
Stockholms stad, Fastighetskontoret

Byggår
1888

Kompetensområde
Konstruktion

Kontaktperson hos Looström
Petra


För att kunna fortsätta som en av Stockholms främsta handelsplatser behöver Östermalms saluhall renoveras och utvecklas till en mer modern och miljövänlig handelsplats. De kommersiella förutsättningarna för handeln behöver också utvecklas. Verksamheterna har helt enkelt vuxit och utvecklats i en takt som saluhallens fysiska förutsättningar inte klarar av. Tekniska installationer behöver bytas ut för att möta myndighetskrav när det gäller säkerhet, tillgänglighet, hälsa, energi och miljö. Golv, tak och hela inredningen i saluhallen och i källaren behöver renoveras och utvecklas, för att skapa en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i saluhallen

Looströms uppdrag har varit att projektera samtlig konstruktion, grundläggning och geoteknik. Uppdraget påbörjades under 2013 med program- och systemhandlingsprojektering och har därefter gått in i en bygghandlingsprojektering som fortfarande pågår och beräknas vara klar i början av 2018. Den totala byggnadsarean uppgår till 10 000 kvm. Uppdraget är projekterat i Revit (3D/BIM) vilket har ställt särskilda krav på projekteringsgruppen. En 3D-scanningsinmätning av hela fastigheten genomfördes i tidigt skede som sedan låg till grund för upprättande av modeller.

En riktig utmaning för Looström att bevara arvet
— Björn Sjögreen, VD

Uppdraget har bland annat inneburit att flertalet gamla konstruktioner har behövt kontrollberäknas och att befintliga konstruktioner har inspekterats och bedömts för att möjliggöra konstruktiva ingrepp. Omfattande håltagningar för installationer och nya öppningar har projekterats. Även nya hissar har projekterats pga. nya tillgänglighetskrav samt arbetsmiljö. Renovering och nyproduktion av bjälklag av det som var av sådant skick att det inte kunde sparas. Nyproduktion av saluplatser enligt ursprungsutförande men med hänsyn till dagens standarder och normer.

Personal från Looström som varit involverade i projektet

 
Viktor-Looström

Viktor

Konstruktör

Edda-Ehrenberg.jpg

Edda

Handläggande konstruktör

Petra-Källered.jpg

Petra

Uppdragsansvarig konstruktör

Maria-Looström

Maria

Konstruktör

Johanna-Karlgren.jpg

Johanna

Konstruktör

Petter

Konstruktör

Hisham-Albaldawi.jpg

Hisham

Konstruktör