Anna Dyhre föreläser om Employer Branding

Anna-Dyhre-bw.jpg

Som en del i vårt projekt – Kroppen & Knoppen, bjöd vi in Anna Dyhre till kontoret. Anna är en välkänd föreläsare och författare inom Employer Branding.

På Looström är personalen A och O. Men luftslott är inget som konstruktörerna här pysslar med. Det behövs ordentliga verktyg, strategier och genomföranden för att faktiskt uppnå en verklig trivsel på arbetsplatsen.

Looström står dessutom inför fortsatt tillväxt och rekryterar fler nya konstruktörer.

Anna pratade bland annat om vad som är vårt löfte till nyrekryteringar och hur det följs upp. Hon pratade även om hur viktigt det är att medarbetarstrategi och affärsstrategi går hand i hand. Väldigt passande för Looström som befinner sig precis i läget där vi kan sträcka på benen och dessutom bli ännu större.

Ett lyxigt, spännande och samtidigt utmanande läge! Perfekt att låta hjärnan jobba med tankar om hur bilden av oss ser ut och hur varje medarbetare här är vad som skapar Looströmandan.

Anna-Dyhre-2-bw.jpg
Anna-Dyhre-3-bw.jpg
Bästa sättet att hitta nya bra medarbetare, är att redan ha väldigt bra medarbetare
— Anna Dyhre