Looström konstruktörer när Nacka får två nya skolor

Tillsammans med Nacka kommun bygger NCC Boo Gårds skola och Sigfridsborgsskolan. Sammanlagt får skolorna plats för 1500 elever och projekten ingår i ett strategiskt partneringsamarbete som omfattar att utveckla förskolor, skolor och idrottshallar i Nacka kommun.

– Nacka är en växande kommun och behovet av nya skolplatser ökar hela tiden. Genom att samverka med NCC över en längre tid drar vi nytta av tidigare erfarenheter och kan möta behovet av fler hållbara skolor för barn och pedagoger i kommunen, säger Åsa Lundmark, biträdande enhetschef, Nacka kommun.

Boo Gårds skolan i Nacka. Bildkälla: Scharc Arkitektur

Boo Gårds skolan i Nacka. Bildkälla: Scharc Arkitektur

Sigfridsborgsskolan i Nacka. Bildkälla: Scharc Arkitektur

Sigfridsborgsskolan i Nacka. Bildkälla: Scharc Arkitektur

Boo Gårds skola byggs i tre plan med plats för cirka 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan utökar sin verksamhet för högstadieelever och fokus är att integrera högstadiet på ett bra sätt vid utformning av både inom- och utomhusmiljöer.

Sigfridsborgsskolan i Älta får plats för cirka 700 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan får en klassisk utformning med klassrum, grupprum och torg fördelade på två plan. Trapporna utformas som stora läktartrappor för att både fungera som trappa och som plats för samlingar.

Vid Boo Gårds skola startar arbetet sommaren 2019 och vid Sigfridsborgsskolan har markarbetena påbörjats. De nya skolorna ska stå klara till höstterminen 2021.

Looström är ansvariga konstruktörer för båda skolorna.