Här är NK Parkaden

Under 2015 fick Looström Gelin i uppdrag av beställaren och fastighetsägaren Hufvudstaden att starta ett projekt som syftade till att utveckla Parkaden och NK för att bland annat skapa större ytor för handel och skapa ett bättre flöde i kopplingen mellan varuhuset och den nya ytan för handel i Parkaden. Projektet omfattade även en ombyggnad av Hufvudstadens huvudkontor i NK samt en ny restaurang och lokaler för andra verksamheter, exempelvis gym och bageri. 
Mer om uppdraget

Foto: Nordiska Kompaniet.

Foto: Nordiska Kompaniet.

Nu står projektet färdigt och NK slagit upp portarna till de nya varuhusytorna i NK Parkaden. Bland annat har varuhuset blivit tusen kvadratmeter större genom att parkerings- och kontorsytor har byggts om. Ombyggnaden är en del i den stora omvandling av varuhuset som presenterades i februari.
Mer om nya NK

Kommentarer

– Det finns många utmaningar med ombyggnadsprojekt och speciellt när det gäller en så fin och gammal byggnad som NK. En av utmaningarna var att det skulle öppnas upp ett stor hål i den befintliga bjälklaget på 3 plan för nya rulltrappor. Här fick vi använda våra starkaste FEM program för att göra noggranna analyser för stabilitet-, deformations- och dimensioneringskontroll, berättar Tuan Tran, konstruktör från Looström Gelin.

Foto: Nordiska Kompaniet.

Foto: Nordiska Kompaniet.