Första etappen klar för Kapellet 1

På platsen för Eviga ljusets kapell bygger nu Täby församling ett aktivitetshus. Eviga ljusets kapell tillhör en äldre generation byggnader vad beträffar konstruktion och behöver därför rivas. För att uppfylla modern standard vad gäller miljöanpassning byggs i stället ett miljöhus som blir ett nytt aktivitetshus.

Kapellet-2.jpg

Aktivitetshuset intill Täby kyrka börjar ta ordentlig form. Konstruktionen är helt på plats och just nu enklas innerväggarna och panelen spikas upp på huset.

Eftersom huset utformats med flera volymer, har de olika höjderna inneburit många övergångar och krävt specifika lösningar för takkonstruktionen. Projektet är ett samarbete med Winge Bygg och Täby kommun.

Aktivitetshuset blir tillgängligt för uthyrning. Här kan föreningar, intresseorganisationer, kommunen, företag med flera hyra lokaler i olika storlekar, något som i dagsläget behövs i Täby kyrkby. Invigningen av huset är planerad till sommaren 2019.

Aktivitetshuset intill Täby kyrka börjar ta ordentlig form. Konstruktionen är helt på plats och just nu enklas innerväggarna och panelen spikas upp på huset.

Kapellet-3.jpg