Looström landar stort avtal med Arlandastad Holding AB!

Nu kan vi avslöja att Looström landar stort avtal med Arlandastad Holding AB. Uppdraget påbörjas direkt med byggnationen av Scandinavian XPO som kommer att stå färdigt under 2020 och innehålla nya mässhallar, konferenslokaler samt hotell.

SXPO.jpg
Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet från Arlandastad Holding att projektera detta för regionen strategiska projekt och vi bedömer att det är starten på ett långsiktigt samarbete mellan parterna. Projektplanerna runt Arlanda Stad är omfattande och idén med flygplatsstäder finns redan i stor skala i flera större europeiska städer. Vi vill gärna bidra aktivt i den processen
— Björn Sjögreen, VD

Projektet omfattar två mässhallar och tillhörande entré-, inlastnings- och biytor samt nybyggnation av ett hotell om ca 200 rum med tillhörande konferens-, lobby- och receptionsytor. Anläggningen kommer även att inhysa flera restauranger.