En internationell arena för möten och mässor.

Eurostop Arlanda utvecklas till en internationell arena för möten och mässor! Scandinavian XPO är Sveriges nya internationella mötes- och eventanläggning och slår upp dörrarna under 2020. Områdets kommer att tillföra den internationella flygplatsen Arlanda och storstadsregionen Stockholm-Uppsala möjligheter och kapacitet för stora mässor, konferenser, kongresser och event.

Beställare: Arlandastad Holding AB

Byggår: 2017 -

Kompetensområde
Om- och nybyggnad av mässa, kontor och hotell

Kontaktperson hos Looström
Cornelis


Looström är ansvariga konstruktörer och projektet omfattar två mässhallar och tillhörande entré-, inlastnings- och biytor samt nybyggnation av ett hotell om ca 200 rum med tillhörande konferens-, lobby- och receptionsytor. Anläggningen kommer även att inhysa flera restauranger. Fastighetens exteriör ses över i samband med övrig byggnation och avslutningsvis renoveras befintligt hotell om ca 220 rum. Projektet genomförs med kvarsittande hyresgäster i fastighetens södra del samt i befintligt hotell.

Arkitekt och illustration: Wester + Elster

– Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet från Arlandastad Holding att projektera detta för regionen strategiska projekt och vi bedömer att det är starten på ett långsiktigt samarbete mellan parterna. Projektplanerna runt Arlanda Stad är omfattande och idén med flygplatsstäder finns redan i stor skala i flera större europeiska städer. Vi vill gärna bidra aktivt i den processen
— Björn Sjögreen, VD

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Karin

Karin

Konstruktör

Cornelis

Cornelis

Uppdragsansvarig konstruktör

Tarik

Tarik

Konstruktör

Viktor

Viktor

Konstruktör

Linh

Linh

Konstruktör