Komplicerad grundläggning i Nacka

Skräddarsydd grundläggning för studentbostäder i Ektorp

Looström är ansvariga konstruktörer när 200 nya studentbostäder byggs i Ektorp, Nacka. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för studentbostäder och ungdomsbostäder med rimliga hyresnivåer i Ektorp.

Projektets viktigaste mål är att anpassa bebyggelsen till de befintliga natur- och terrängförhållandena på platsen, placera och utforma bebyggelsen utifrån rådande bullerförhållanden, bygga miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara bostäder, skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik samt utforma lägenheter med god boendekvalitet

Eftersom marken är kuperad kommer flerbostadshusen att anpassas till områdets varierade höjdskillnader. Souterrängplan med motfyllda väggar skapas där det behövs. Mellan högsta och lägsta grundläggningsnivå skiljer det sig cirka 12 meter.

De kraftiga nivåskillnaderna komplicerar grundläggningen. Vi har löst det genom att skräddarsy grundläggningen för varje nivå och därmed grundlagt på packad sprängsten och berg, eller med plintar och pålar.
— Lina, Konstruktör