Komplex krona på verket

Nya Märsta Centrum är ett av våra pågående projekt. Vid vårt senaste platsbesök var gjutningen för kranfundamenten är färdigställd. Sedan dess har väggar och våningar kommit på plats och taket som är varit det konstruktionsmässigt största utmaningen är färdigkonstruerad.

Bildkälla:  Vera Arkitekter  Illustrationsbild av de färdiga husen, med lamellhuset i grått och höghuset i bakgrunden.

Bildkälla: Vera Arkitekter
Illustrationsbild av de färdiga husen, med lamellhuset i grått och höghuset i bakgrunden.

Taken önskades göras på det klassiska sättet med takstolar i K-virke och råspont. Här gjorde dock den komplexa geometrin, ventilationen och sargen att det behövde vara glesare mellan takstolarna än vad råspont klarar av. På höghuset utgick vi från önskemålet men vid de största ventilationstrummorna glesade vi ut takstolarna och gick över till en grov plywood istället. På lamellhuset utgick vi från denna idé och tog det ett steg längre.

– Det brukar gå att snabbt se på ett ungefär hur ett tak ska lösas eftersom jag gjort många och har stor erfarenhet av det. Men här fick jag verkligen anstränga mig för att hitta en bra lösning och processen dit var både utmanande och väldigt kul säger Ellinor, ansvarig konstruktör på Looström.

De stora ventilationstrummorna, överhängen och sargerna gjorde att vi valde att använda ännu grövre skivor av en annan typ av plywood; Kerto-Q. Det möjliggjorde att det nu kunde vara 2200mm mellan varje stöd samt att delar av sargen kunde byggas på skivan. Ränndalarnas läge valdes för att kunna göra takplattor i stort format och därmed ge färre lyft på plats. De kan också bearbetas på fabrik för anpassning till den komplexa geometrin, taklutning och för möten mellan plattor. De största skivorna är ca 25m2.

Det här är ett otroligt avancerat och spännande projekt
— Ellinor, konstruktör

Kerto-Q används i vanliga fall i stabiliserande funktioner, i golv eller i ovanliga fall som takplattor. Här är ett ovanligt fall. Alternativ med stål och trapetsplåtar har övervägts men valet landade på trä, framförallt för att slippa ett arbetsmoment då vi kan belägga plattorna direkt med det färdiga tätskiktet.

Modell över takkonstruktion på höghuset som visar takstommen tillsammans med ventilation.

Modell över takkonstruktion på höghuset som visar takstommen tillsammans med ventilation.

Sargen på lamellhuset löper längs med utanför huset. De överkragande delarna skjuter som mest ut 2,5 meter.

Sargen på lamellhuset löper längs med utanför huset. De överkragande delarna skjuter som mest ut 2,5 meter.

Den slutgiltiga lösningen är grövre och glesare men kommer medföra kortare montagetid. I November kommer plattorna från fabriken i Finland och produktionen räknar med att göra alla lyft till det 950 kvadratmeter stora taket på två dagar. Vi kommer så klart vara där!