Bostäder till studenter byggs i Nacka.

Drygt 200 nya hyresrätter för studenter och ungdomar ska byggas i norra Ektorp, i anslutning till Värmdöleden och Ektorpsvägen. De ska produceras på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt samt hålla hög arkitektonisk kvalitet. Husen placeras i vinkel för att skapa en tyst innergård skyddad från Värmdöleden. De kommer att ha många och varierat placerade balkonger samt en klassisk pergola som ger den terrasserade gården en campuskänsla och bjuder in till utomhusliv. 

Looströms uppdrag omfattar fem byggnader i olika höjder med delvis garage under. Uppdraget avser bygghandlingsprojektering för framtagning av grundkonstruktioner med tillhörande bottenplatta, samt framtagning av stomkompletteringar för tak, gårdsterrasser samt skärmtak.

Läs mer om projektet


Beställare: Nacka kommun

Byggår: 2018 - 2020

Kompetensområde
Nybyggnation

Kontaktperson hos Looström
Tuan


Kartan visar områdets läge i Ektorp. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger.   Bildkälla: Nacka kommun

Kartan visar områdets läge i Ektorp. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger.

Bildkälla: Nacka kommun

Illustration och arkitekt:  Kirsh + Dereka Arkitekter

Illustration och arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter

Ektorp-2.PNG
 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Andrea

Andrea

Konstruktör

Lina

Lina

Konstruktör