Märsta i Sigtuna kommun uppdaterar centrum med ny galleria, nya lokaler för butiker, 200-300 nya bostäder, badhus, kulturskola, bowlinghall, nytt stadsbibliotek och en konsthall.

Beställare: Åke Sundvall

Arkitekt: Vera Arkitekter

Byggår: 2019

Kompetensområde
Grundläggning, stomkomplettering

Kontaktperson hos Looström
Lisa


Sigtuna kommun växer och utvecklas. Bostadsbyggandet i kommunen är högst i länet och ingenstans i landet byggs fler hyresrätter per person. Byggnationerna sker i etapper och inleddes med det nya stadsbiblioteket.

Looströms uppdrag avser att upprätta bygghandlingar vid nybyggnation av tre bostadsfastigheter, ett mindre p-däck, platsgjutna konstruktioner där grundläggningen varierar mellan platta på mark och pålning.

Utöver det projekterar Looström tätskikt och takkonstruktionen för samtliga hus.

Looström har varit med från systemhandlingsskedet, och har under många år haft ett nära och tätt samarbete med Åke Sundvall.

Ett av husen vi konstruerar blir 14-våningar högt och inte mer på grund av inflygningarna till Arlanda. Särskilt för sista våningen finns en plushöjd som vi behövt ta hänsyn till. Just höjden medför en del utmaningar. För brandskyddet behövs en räddningshiss och en pumpgrop som kan ta hand om släckvattnet.
— Lisa, Uppdragsansvarig konstruktör
Bildkälla:  Vera Arkitekter

Bildkälla: Vera Arkitekter

NMC.jpg
 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Karin

Karin

Konstruktör

Andrea

Andrea

Konstruktör

Thorbjörn-Dorbell.jpg

Thorbjörn

Konstruktör

Tusi

Tusi

Konstruktör

Maria

Maria

Konstruktör

Lisa-Larsson.jpg

Lisa

Uppdragsansvarig konstruktör

Lina

Lina

Konstruktör

Ellinor

Ellinor

Konstruktör

Oskar-Vikström.jpg

Oskar

Konstruktör

 
 
 

Fler bostadsprojekt