Scandinavian XPO - senaste nytt!

Omväxlande arbete för konstruktörerna på SXPO

Scandinavian XPO är den nya internationella arenan för möten och mässor. Flera eventhallar, ett nytt hotell samt en ny gångbro mellan det befintliga hotellet och nya hotellet byggs. Nu är den största delen av systemhandlingarna levererade.

Looströms uppdrag avser att upprätta handlingar för om- och nybyggnad för Scandinavian XPO. I praktiken innebär det stora förändringar på den befintliga byggnadsstommen. Projekteringsprocessen har skett med överlappande faser, vilket snabbat på projektet.

– Vi är flera aktörer i projektet och samarbetet har flutit på riktigt bra, vilket är en förutsättning för att hålla tidsramarna, Hisham, konstruktör på Looström.

Looström har rollen som övergripande huvudkonstruktör för hela projektet. Det innebär ett samverkande med utförande entreprenader kring att initiera, driva och löpande beakta konstruktionsfrågor.

Bildkälla:  Scandinavian XPO

Bildkälla: Scandinavian XPO

SXPO-hall3
Projektet är stort och omfattande vilket gör arbetet omväxlande och krävande i att kunna allt från grundförstärkning till brokonstruktioner.
— Hisham, Konstruktör
SXPO-3.jpg
XPO-2.jpg
Bildkälla:  Scandinavian XPO

Bildkälla: Scandinavian XPO