Från undermåligt till överdådigt.

Byggnaden ligger intill Norra Bantorget i Stockholm och är från 1881. Den tidstypiska fasaden är blåmärkt med ett högt kulturhistoriskt värde.

Beställare: Klara Norra Fastigheter AB

Arkitekter: Ankar Arkitekter

Byggår: 2018 -

Kompetensområde
Ombyggnad, trä

Kontaktperson hos Looström
Ellinor


Sedan uppförandet har byggnaden genomgått två ombyggnader varav den senaste på 90-talet då bland annat fyra nya kupor tillkom och vinden blev kontor. Resultatet blev ganska tråkigt och opersonligt. Den nuvarande fastighetsägaren såg och ville ta tillvara på potentialen i den här fina vindsvåningen men för att nå dit krävdes ett ordentligt omtag.

Looströms uppdrag är att bistå med bygghandlingar för rivningar, förstärkningar och nybyggnationer samt vara tekniskt stöd under byggtiden.

Att hitta rättvisa analysmetoder för vissa takstolar har varit väldigt utmanande. De två språngstolarna var smart konstruerade. De hjälper varandra att bära alla mötande takstolar i husets vinkel.
— Ellinor
Apeln8-1.jpg

De ena av de två språngstolarna hade stöd på vägg som skulle rivas

Ursprungshandlingar-apeln-8.png
Apeln8-10.jpg

Konstruktionsritningen (ovan) som föregår stålbalken och stålpelaren till höger. Ståldetaljer kommer att vara synliga.


Apeln8-9.jpg

Avväxlingar i trä för fönsterkupor infördes vid den föregående ombyggnationer 1996. Nu ersätts de med stål för att inte bli synliga.


Timmermän från Dalarna har gjort lagningar, förstärkningar av stommen samt nytillverkning av delar. Lokalen får en delvis synlig stomme.


Apeln8-7.jpg

Den tidigare murade hjärtväggen ersätts med pelar/balk-stomme i trä.

De kunniga timmermännen har gett oss viktig kunskap kring bland annat hur timret vrider sig när det torkar och hur vi bör ta hänsyn till det när vi utformar detaljerna. Deras yrkeskunnande har verkligen bidragit till ett resultat som kommer att stå sig i många år.
— Ellinor

Apeln8-3.jpg

Stålkryss ersätter de tidigare träkryssen i varierande dimensioner. Hela den synliga delen av stommen kommer målas svart.

 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Lisa

Lisa

Granskningsansvarig konstruktör

Ellinor

Ellinor

Uppdragsansvarig konstruktör

 
 

Fler kommersiella projekt