Kontor intill Arlanda.

I takt med passagerartillväxten på Arlanda flygplats ökar samtidigt efterfrågan på attraktiva kontorslokaler med god tillgänglighet till spårbunden kollektivtrafik liksom inhemska och internationella flygförbindelser.

Beställare: UPB Lettland

Byggår: 2016-2018

Kompetensområde
Konstruktion stomme

Kontaktperson hos Looström
Thorbjörn


Mot bakgrund av den utvecklingen beslutade Swedavia, november 2015, att etablera den tio våningar höga kontorsfastigheten SkyCity Office One, i direkt anslutning till utrikesterminal 5 och inrikesterminal 4. Office One består av två byggnader motsvarande 15 600 kvadratmeter, vilka beräknas stå färdig två år efter slutgiltigt byggbeslut.

Looström ansvarade för modellering av systemhandling i Tekla och färdigställdes våren 2016. Utifrån systemhandlingen fortsatte UPB (prefableverantör från Lettland) modelleringen av stommen, i vilket Looström var huvudkonstruktör och hade ansvar för bland annat beräkningar på håldäck- och prefabsväggelement. Information såsom dimensioner, antalet armeringsjärn och betongklass/materialtyp utbyttes med UPB vilket la grunden för deras fortsatta modellering av bygghandling. Looström förser även produktionen med support vid eventuella frågor kring konstruktionslösningar.

Läs mer om projektet på Swedavia. Här kan du även uppleva miljön genom en virtuell rundvandring.

 

Personal från Looström som varit involverade i projektet

Thorbjörn

Thorbjörn

Uppdragsansvarig konstruktör

Sofi

Sofi

Konstruktör

Tarik

Tarik

Konstruktör

 
 

Fler kommersiella projekt