Snabbast växande huvudstadsflygplatsen i Skandinavien.

Stockholm Arlanda Airport är den snabbast växande huvudstadsflygplatsen i Skandinavien och samtidigt ett nav för resande lokaliserat mellan Stockholm och Uppsala. Årligen skapas 1000 nya arbetstillfällen kring Stockholm Arlanda Airport.

Beställare: NCC Construction / Swedavia

Byggår: 2016-2018

Kompetensområde
Konstruktion

Kontaktperson hos Looström
Thorbjörn


I takt med passagerartillväxten ökar samtidigt efterfrågan på attraktiva kontorslokaler med god tillgänglighet till spårbunden kollektivtrafik liksom inhemska och internationella flygförbindelser. En internationell trend är att nya städer växer upp kring storflygplatser. Mot bakgrund av den utvecklingen beslutade Swedavia, november 2015, att etablera den tio våningar höga kontorsfastigheten SkyCity Office One, i direkt anslutning till utrikesterminal 5 och inrikesterminal 4. Office One består av två byggnader motsvarande 15 600 kvadratmeter, vilka beräknas stå färdig två år efter slutgiltigt byggbeslut.

Looströms uppdrag omfattar system- och bygghandlingsprojektering av platsgjuten källare och grundläggning för de två kontorsbyggnaderna. Grundläggningen är delvis pålad och sker delvis på packad sprängsten.

Läs mer om projektet på Swedavia. Här kan du även uppleva miljön genom en virtuell rundvandring.

 

Personal från Looström som varit involverade i projektet

Thorbjörn

Thorbjörn

Uppdragsansvarig konstruktör

Sofi

Sofi

Konstruktör

 
 

Fler kommersiella projekt