40 000 kvadratmeter kontorsyta.

Kvarteret Nöten, Solna Strandväg 22, är en byggnad som uppfördes på 70-talet, ursprungligen för Skatteverket. Under åren 2012-2013 byggdes den stora tegelbyggnaden om på uppdrag av fastighetsägaren Fabege. Vid ombyggnaden har man utgått från framtidens krav på tekniska lösningar och skapar flexibla kontor möjliga att förändra allt efter kundens önskemål, behov och förutsättningar.

Beställare: Fabege AB

Byggår: 1970-talet. Om- och tillbyggnation 2012-2013

Kompetensområde
Konstruktion

Kontaktperson hos Looström
Peter


Nöten 4 är ett ombyggnadsprojekt av 40 000 kvm kontorsyta i fem sammanfogade hus. Ombyggnaden innebar nya hisschakt, trappor, ljusgårdar och länkar. De befintliga innergårdarna blev inglasade ljusgårdar och husen kopplades ihop med nya länkar av stålstomme i sju våningar ovan mark. Arkitekten gjorde tre olika design på de nya trapphusen i ljusgårdarna. Projektet har kännetecknats av en hög ambition när det gäller att tillskapa förutsättningar för ett modernt kontor. Engagemanget för att minimera störningar för befintliga hyresgäster och omkringboende är stort.

Looströms uppdrag har inneburit en omfattande projektering. Då projekteringen har skett parallellt med produktionen kräver det en tydlig struktur i organisationen och en förmåga att kunna arbeta under pressade tidsramar. En utmaning med projektet har varit grundläggningen då många nya laster har tillkom och pålning för nya grundplintar blev aktuellt.

 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Peter

Peter

Uppdragsansvarig konstruktör

 

Fler kommersiella projekt