Under 60-talet skadades och förstördes den svenska ambassaden i Peking av en jordbävning. Ett nytt ambassadområde, så som den ser ut idag, byggdes i början på 70-talet, ritat av arkitekten Nils Ahrbom. Sedan dess har bland annat ambassadens kanslibyggnad genomgått ett antal om- och tillbyggnationer i takt med ambassadens och Kinas utveckling.

Beställare: Statens Fastighetsverk/Sweco

Byggår: 2017-2018

Kompetensområde
Om- och tillbyggnad betong

Kontaktperson hos Looström
Cornelis


Nuvarande projekt är en om- och tillbyggnad av det befintliga kansliet. Intresset för Sverige har genom åren vuxit sig starkt bland det kinesiska folket som visar på ökande visumansökningar och därför behövs ambassaden utökas. A-projekteringen leds av arkitekten Per Ahrbom, son till Nils Ahrbom, från Ahrbom & Partner.

På uppdrag av Sweco har Looström Gelin ansvarat för konstruktionsprojekteringen av om- och tillbyggnaden. Den nya byggnaden kommer att bestå av en mindre källardel, bottenplan och en övre våning. Utmaningar under projekteringen har bland annat varit områdets begränsning av perimeter murar, befintliga byggnader samt begränsade våningshöjder. Den nya byggnaden måste även dimensioneras för jordbävningslaster.

Byggnaden består av en platsgjuten betongstomme med bärande betongväggar och pelare, samt en ytterskiva i platsgjuten betong med titandioxid och ljus cement. Titandioxiden möjliggör en renare betong för att uppnå ett så vitt utseende som möjligt i Pekings förorenade luft.

I uppdraget ska Looström ta fram systemhandlingar för att sedan lämna över till kinesiska konsulter som kommer att färdigställa till bygghandlingar enligt kinesiska lagar och normer.

 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Cornelis

Cornelis

Uppdragsansvarig konstruktör

Karin

Karin

Konstuktör

 

Fler projekt inom offentlig sektor