Sigfridsborgsskolan får plats för ytterligare 700 elever.

Tillsammans med Nacka kommun bygger NCC Boo Gårds skola och Sigfridsborgsskolan. Sammanlagt får skolorna plats för 1500 elever.

Sigfridsborgsskolan är idag en F-6 skola med omkring 630 elever och bedrivs idag i skolbyggnaden samt i två paviljonger för tio skolklasser i två plan, som står på skolgården.

Utöver det finns även förskoleverksamhet inrymd på skolan med omkring 100 barn. Förskoleverksamheten är planerad att flyttas då en ny förskola med plats för åtta avdelningar har byggts på andra sidan Lovisedalsvägen, Ältadalens förskola.

Den nya Sigfridsborgsskolan är planerad att inrymma 700 elever fördelat på två våningar, där årskurserna är fyrparallelliga.

Förutom en ny skolbyggnad kommer även en ny sporthall uppföras på skolfastigheten. Sporthallen kommer att dimensioneras för ett personantal på 150 personer vid normal aktivitet och cirka 750 personer vid de tillfällen då sporthallen används som samlingssal.

I projektet kommer fiberbetong att användas i grundplattan. Därmed kommer byggtiden att kunna förkortas betydligt. Grundplattan fiberarmeras i kombination med traditionell armering i fundament och grundbalkar.

Looströms uppdrag avser system- och bygghandlingar för grundläggning, stomkompletteringar och komplementbyggnader.


Beställare: NCC Construction Sverige AB

Byggår: 2017-

Kompetensområde
Nybyggnation

Kontaktperson hos Looström
Cornelis


Sigfridsborgsskolan-2.jpg
Illustrationsbilder:  Sharc Group

Illustrationsbilder: Sharc Group

 

Personal från Looström som är involverade i projektet

Malin

Malin

Konstruktör

Tarik

Tarik

Konstruktör

Karin

Karin

Konstruktör

Viktor

Viktor

Konstruktör

Cornelis

Cornelis

Uppdragsansvarig konstruktör

 

Fler projekt inom offentlig sektor