Södersjukhuset står inför sin största förändring någonsin.

De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på sjukhuset. Nya arbetssätt införs och moderna lokaler byggs. Södersjukhuset blir ett av Sveriges modernaste sjukhus med miljö som värnar båda patienter och medarbetare.

Beställare: Arcona AB

Byggår: 2015-2018

Kompetensområde:
Platsgjuten grundläggning & yttertak.
3D-konstruktion TEKLA.

Kontaktperson hos Looström:
Thorbjörn

Projektet Södersjukhuset byggnad 72 genomförs på totalentreprenad och kommer att resultera i vårdmiljöer som är i framkant avseende inomhusmiljö, flexibilitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Den nya byggnaden blir 11 våningar hög och ska ge 159 nya vårdplatser i enkelrum vilket innebär en ökning av kapaciteten med omkring 5000 vårdtillfällen per år.


Looströms uppdrag omfattar bygghandlingsprojektering av platsgjuten grundläggning och pågjutningar på samtliga våningar samt stomkomplettering på taket. Byggnaden är grundlagd på berg eller packad sprängsten. Stommen i övrigt uppförs i några källarplan som platsgjuten betong och där över som prefab stomme i betong och stål. Uppdraget omfattar även 3D-konstruktionsprojektering i TEKLA.

Personal från Looström som varit involverade i projektet

Thorbjörn

Thorbjörn

Uppdragsansvarig konstruktör

Sofi

Sofi

Konstruktör

Tarik

Tarik

Konstruktör

 

Fler projekt inom offentlig sektor