Nacka har snart en ny förskola

Arbetet med Oxelvägens förskola går stadigt framåt. Den nya förskolan med åtta avdelningar är en del i utvecklingen av centrala Älta. Invigningen beräknas preliminärt till juni 2019. Byggnationen av den nya förskolan görs av Nacka kommun i samverkan med NCC.

Utmaningen i projektet har framförallt varit att anpassa ritningarna efter det befintliga berget och de olika marknivåerna runt fasaden. Vi vill anpassa byggnaden till berget och inte tvärtom. Vi har också arbetat med byggnadens grundläggning med förutsättningen att en tredje våning eventuellt tillkommer.

En extra detalj med byggnaden är sedumtaket, som både ser trevligt ut och som bland annat hjälper till att fördröja regnvattnets avrinning
— Tarik, Konstruktör

Beställare: Nacka kommun

Byggår: 2017-2019

Kontaktperson hos Looström:
Tarik

 

Personal från Looström som varit involverade i projektet

Ellinor

Ellinor

Konstruktör

Johanna

Johanna

Uppdragsansvarig konstruktör

Tarik

Tarik

Konstruktör

Linh

Linh

Konstruktör

Fler projekt inom offentlig sektor