Första etappen för p-huset med 540 platser.

Akademiska Hus bygger i en första etapp ett p-hus med 540 platser. Det är p-huset till vänster som nu byggs vid Tomtebodavägen intill järnvägsspåren och kommer möjliggöra bevarandet av Campus Solnas ursprungliga kärna. Området kommer att bli enklare och tryggare att promenera i och bilar får färdas på de gåendes villkor.

Beställare: NCC /Akademiska hus

Byggår: 2015-2016

Kompetensområde
Konstruktion betongstomme. Ritas i TEKLA.

Kontaktperson hos Looström
Thorbjörn

Byggnaden är i glas, ritad av Wingårdh arkitektkontor, och ger med sin cirkulära form en både intressant och effektiv lösning. Skalan och gestaltningen är helt i linje med den övriga utbyggnaden av campusmiljön. P-huset är med sin fasadbeklädnad av glas och sin energieffektiva belysning väl synlig från Essingeleden, inte minst under den mörka årstiden.

Looströms uppdrag omfattar bygghandlingsprojektering av platsgjuten stomme inkl. konstruktioner i och under byggnadens ekologiska footprint. Byggnaden är grundlagd på berg eller packad sprängsten och sker med platsgjutna betongkonstruktioner. Stommen i övrigt uppförs som platsgjuten betong med bjälklag med kvarsittande form, Ruukki-plåt.

 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Thorbjörn

Thorbjörn

Uppdragsansvarig konstruktör

Sofi

Sofi

Konstruktör

 

Fler projekt inom offentlig sektor