Ny tunnelbanedepå i Norsborg för Röda linjen.

NCC bygger en ny verksamhetsanläggning i SL:s nya tunnelbanedepå i Norsborg. Den utgör en del av SL:s paket för att förbättra och förtäta trafiken på Röda linjen. Depån ryms till största delen inne i berget under Eriksbergsåsen där tre uppställningstunnlar finns utsprängda. Projektet omfattar en verkstadsdepå för tunnelbanan med verkstadsplatser och kontor ovan jord, tvätthall för tåget i berget samt anläggning av spår, el, signalsystem och tele både ovan jord och i bergrum. Den nya depån ger också SL möjlighet att placera vagnar i Norsborg istället för Nyboda (Liljeholmen).

Beställare: NCC Construction Sverige AB

Byggår: 2013-2017

Kompetensområde
Konstruktion

Kontaktperson hos Looström
Lisa


Looströms uppdrag omfattade konstruktionshandlingar för verkstad- och komplementbyggnader, en likriktarstation samt stomkomplettering i tunnlar. Projektet ritades i 3D och det ställdes höga krav på samordning i 3D mellan projektörer.

Illustration: SLL

 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Lisa-Larsson.jpg

Lisa

Uppdragsansvarig konstruktör

Andrea

Konstruktör

Andreas-Magnusson.jpg

Andreas

Konstruktör

Tuan-Tran.jpg

Tuan

Konstruktör