Miljövänligt aktivitetshus intill Täby kyrka.

Täby församling bygger ett nytt miljövänligt aktivitetshus med invigning sommaren 2019. På platsen för Eviga ljusets kapell bygger nu Täby församling ett aktivitetshus. Kapellet tillhör en äldre generation byggnader vad beträffar konstruktion och behöver därför rivas. För att uppfylla modern standard vad gäller miljöanpassning byggs i stället ett miljöhus som blir ett nytt aktivitetshus.

Beställare: Arcona AB

Byggår: 2015-2018

Kompetensområde:
Konstruktion nybyggnation

Kontaktperson hos Looström:
Ellinor


Kommunen har önskat att byggnaden ska utformas med flera volymer och arkitekten har utformat det med flera olika typer av tak och placerat dessa på olika höjder. Det innebär många övergångar mellan, och lite olika lösningar på takkonstruktionerna i volymerna. Ju mer det händer desto mer lämpligt är det att använda trä eftersom det är lättare att bearbeta och det går snabbare att projektera jämfört med exempelvis stål. Sånär som på takstolarna är annars graden av prefabricering här ganska låg och det beror på den kniviga geometrin.

Snickarna som är på projektet glada över att få vara på just den här arbetsplatsen eftersom det byggs relativt få stora hus av den här karaktären idag. Här får de möjlighet att vara snickare “på riktigt” och inte montörer av prefabricerade komponenter. När snickarna är glada är jag ännu gladare, för det är ju de som översätter mina streck till verklighet
— Ellinor, Uppdragsansvarig konstruktör

Personal från Looström som varit involverade i projektet

Felipe

Felipe

Konstruktör

Joakim

Joakim

Uppdragsansvarig konstruktör

Ellinor

Ellinor

Konstruktör

 

Fler projekt inom offentlig sektor