Blomsterfonden bygger fler seniorbostäder.

Blomsterfondens nybyggnation omfattar 137 hyreslägenheter med seniorbostäder i Blomsterfondens trygghetskoncept för äldre. Lägenheterna ligger i nära anslutning till Blomsterfondens befintliga anläggning Liseberg på Annebodavägen i Älvsjö.

Beställare: Blomsterfonden

Byggår: 2015-2017

Kompetensområde
Konstruktion grundläggning

Kontaktperson hos Looström
Tuan


Den nya bebyggelsen omfattar 5 st punkthus om 6-9 våningar med tillhörande garage som placeras i den naturliga dalgången, integrerat och vackert placerat i den omgivande naturen. Två av husen (Hus 1-2) har en invändig förbindelse via garage som länkar samman husen. Hus 4-5 samt befintlig bebyggelse nås genom en invändig förbindelse via vinterträdgård och ljusa trygga glasade förbindelsegångar ovan mark. Materialval karaktäriseras av vackra och beständiga material såsom betong, plåt, natursten och ek i samspel med harmoni för ett hållbart och långsiktigt boende.

Looströms konstruktionsuppdrag innefattade i ett första skede allmän konstruktionsstöd vid framtagning av byggnadsstomme samt förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenad. I ett andra skede framtagning av bygghandlingar för grundkonstruktioner och bottenbjälklag.

 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Tuan

Tuan

Konstruktör