Mörrum Hockey i Blekinge får ny ishall.

Jössarinken ”Jössa” var från början en utomhus rink som byggdes 1966. Istället för att renovera den befintliga hallen, görs den om till träningshall. Looström är ansvariga för konstruktionen av en ny ishall.

Looströms uppdrag avser grundläggning och stomme för den nya ishallen. Ishallen grundläggs på en pålad betongplatta. Själva ispisten är ytterligare en betongplatta som flyter på värmeisolering. För denna betongplatta är byggtoleransen 2 mm vilket kräver noggrant utförande.

Is inomhus medför några specifika förutsättningar. Exempelvis är ventilationssystemet i hallen viktigt för att förhindra att varm fuktig luft som kommer in utifrån kondenserar när den kyls ned över isen.

Fuktig luft gör att det blir dimma övrt isen och då är det svårt att spela bra hockey.
— Thorbjörn, Konstruktör

Själva isen hålls i rätt temperatur genom kylrör i betongplattan. För att inte behöva kyla ner mer än nödvändigt som kräver onödiga resurser, finns värmeisolering under betongen som skyddar isen från markens värme.

Om markvärmen är lägre än vad som antagits finns under isoleringen ett sandlager försett med värmeslingor för att inte permafrost ska gå ner i marken

Vi vill ha kontroll över värmen och bryta av kylan där de möts.
— Thorbjörn, Konstruktör

Beställare: JSB Construction

Byggår: 2018

Kompetensområde
Grundläggning och stomme

Kontaktperson hos Looström
Marcus


Jössarinken-1
Jössarinken-2
Jössarinken-3
 

Personal från Looström som är involverade i projektet

Marcus-Looström

Marcus

Uppdragsansvarig konstruktör

Thorbjörn-Looström

Karin

Konstruktör

Lina-Looström

Lina

Handläggande konstruktör

 

Fler projekt inom offentlig sektor