Kilströms kaj är det nya bostadskvarteret som nu byggs i Karlskrona. Totalt byggs 46 lägenheter i tre separata trähus och en större restauranglokal i direkt anslutning till havet. Här blir det även ett nytt torg, ett kajstråk samt en småbåtshamn.

Marken där byggnaderna nu uppförs har tidigare varit en egen ö kallad Lilla Holm. Under de senaste åren har tomten använts använts som parkeringsplatser och dessförinnan har det funnits både kallbadhus och olika typer av bostadshus.

De nya byggnadernas arkitektur knyter an till stadens marina historia.

Bostäderna är fördelade på tre byggnader, grupperade kring en gemensam gård som öppnar upp sig mot skärgården. Lägenheterna i markplan har egna entréer och privata uteplatser. Övriga lägenheter har inglasade balkonger.

Under husen finns gemensamt garage samt förråd och teknikutrymmen. Mot sydväst byggs en offentlig gradäng upp mot gården och på kajen görs plats för en restaurang.

Looströms uppdrag avser att konstruera grundläggningen med motfyllnadsväggar. Även anläggning av kaj väster om projektet mot vattnet ingår i uppdraget.

Projektet har delat upp stommen vilket gör att Looström har åtagit sig att vara samordnande konstruktör.

Byggherre: SBU

Totalentreprenör: JSB Construction AB

Byggår: 2018

Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

Kompetensområde
Trästomme och kajkonstruktion

Kontaktperson hos Looström
Marcus


Kilstroms-6.jpg
 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Felipe

Felipe

Konstruktör

Karin

Karin

Konstruktör

Thorbjörn

Thorbjörn

Konstruktör

Marcus

Marcus

Uppdragsansvarig konstruktör

Sally

Sally

Konstruktör

 
 

Fler bostadsprojekt