Marketenteriet från 1909 byggs om till bostäder.

Marketenteriet ligger ett stenkast från Rindö hamn. Nu byggs det om till 10 stycken representativa bostadsrätter i olika storlekar.

Marketenteriet utgör en byggnad som uppfördes 1909 som en del i det regementsområde som sedan mitten på 1800-talet utgjort en viktig försvarspunkt för Stockholm. Dess ursprungliga funktion var mäss för underofficerare och manskap vilket innebar att matsalarna var de centrala rummen i byggnaden. Genom åren har otal värnpliktiga och officerare ätit sina måltider just här.

Marketenteriet utvecklas till ett litet flerbostadshus med 11 unika lägenheter, varav merparten har privat uteplats, balkong eller fransk balkong. Ett antal marklägenheter har egen entré, övriga bostäder nås från ett gemensamt trapphus med hiss.


Ursprungsarkitekt: Erik Josephson, 1907

Arkitekt nybyggnation:
White Arkitekter, 2019

Beställare: Åke Sundvall

Byggår: 2019 -2020

Kompetensområde
Ombyggnation

Kontaktperson hos Looström
Lisa


Looströms uppdrag avser att ta fram bygghandlingar för ombyggnationen till bostäder. Vindsplanet utformas som effektiva bostäder med havsutsikt men utan egen uteplats. Byggnaden exteriör hanteras varsamt och fasader återställs i hög utsträckning till ursprungligt utförande.

Jag tycker att det är väldigt spännande att få arbeta med så här stora spännvidder i takkonstruktionen. De finns annars oftast bara i herrgårdar.
— Lisa, Uppdragsansvarig konstruktör

Byggnaden kompletteras med samtida tillägg i form av en mindre tillbyggnad mot öster samt en ny verandafasad. Nya entrélägen förläggs diskret mot norr, där en höjd marknivå medger tillgänglighet.

Huset har stora fönster som gör det lite opraktiskt i indelningen av olika lägenheter och rum. Men det gör verkligen att alla lägenheter får sin speciella charm och utformning.
— Lisa, Uppdragsansvarig konstruktör

I rum med stort antikvariskt värde bibehålls i möjligaste mån ursprungliga rumsligheter, takhöjder och trappor, vilket ger ett antal relativt generösa bostäder. Exempelvis bevaras kapprummets trappa och används som karaktärsskapande element i en av bostäderna.

Befintliga fönsterpartier bibehålls och renoveras. Senare tillägg av lägre kvalitet förädlas för att passa övriga byggnadsdelar.

Marketenteriets södra fasad efter Josephsons ursprungliga ritningar. Inskannad ritning ur Fortifikationsverkets arkiv.

Marketenteriets södra fasad efter Josephsons ursprungliga ritningar. Inskannad ritning ur Fortifikationsverkets arkiv.

Originalritningar för Marketenteriet. Bildkälla:  Krigsarkivet

Originalritningar för Marketenteriet.
Bildkälla: Krigsarkivet

 

Personal från Looström som är involverade i projektet

Lisa

Lisa

Uppdragsansvarig konstruktör

Angelica

Angelica

Konstruktör

Karin

Karin

Konstruktör

Ellinor

Ellinor

Konstruktör

 

Fler bostadsprojekt