Pappersbruket blir bostadshus.

Det gamla pappersbruket i Tollare, Nacka, köptes upp av NCC som sedan valde att sälja vidare fastigheter till bland annat Tobin properties.

Fastigheten ligger i Nacka en bit från Skurubron och vätter i söder mot Lännerstasunden. Tobin properties är ett fastighetsutvecklingsföretag som lägger stor vikt på arkitektur och design och har därför valt i detta projekt att samarbeta med landskapsarkitekterna URBIO samt arkitektbyrån Arrhov Frick.

Tollare strand består av fem bostadshus i två etapper. Etapp 1 innefattade två radhus med totalt nio lägenheter. I etapp 2 byggdes tre hus om 4-6 våningar med ett varierande utbud på lägenheter. Husen delar på ett garage och gränsar till ett trevligt naturområde.

I projektet har man även valt att variera husens fasad med trä, plåt, cementskivor samt tegel för att skapa husens karaktär. Stommen utgörs av en kombination av platsgjuten betong samt prefabricerad betong.

tollare-2.jpg

Beställare: Tobin Properties

Byggår: 2015-2017

Kompetensområde:
Konstruktion grundläggning, yttertak & terrasser. Ritas i Revit.

Kontaktperson hos Looström:
Thorbjörn


Yttervägg utgörs utav sandwichelement eller halvsandwich av betong. Grundläggning sker på rensat berg och packad sprängstensfyllning. Looströms uppdrag var att leverera systemhandlingar på etapp 1 och 2 samt bygghandlingar på grunden.

Personal från Looström som varit involverade i projektet

Thorbjörn

Thorbjörn

Uppdragsansvarig konstruktör

Tarik

Tarik

Konstruktör