I samarbete med arkitekterna Dinell Johansson och landskapsarkitekten Johan Paju utvecklar Tobin Properties ett 180-tal omsorgsfullt designade bostäder mitt i hjärtat av Sundbyberg.

Kvarteret Sprängaren 7, som även går under namnet RIO Sundbyberg, är en nybyggnation av flerbostadshus i 7-8 våningar med 180 bostäder och lokaler, garage, gemensamma innegårdar och takterasser, en utvändig trappa samt ett utvändigt litet torg.

RIO Sundbyberg kopplar ihop Ekensbergsvägen med Vintergatan. Husen kommer att förlänga Sundbybergs traditionella stadsgatuvision med butiker och samtidigt skapa lugn på bostadsområdets entrégårdar och privata uteplatser.

Tobin_Rio_Exterior_02.jpg

Looströms uppdrag avser konstruktionsprojektering för upprättande av program‐, system- och bygghandling till 16.000 kvm BTA nybyggnad bostäder och lokaler. Uppdraget består av 5 stycken integrerade huskroppar i olika byggnadshöjder med garage under. Grundläggning sker mot befintliga huskonstruktioner och består av pålar och grundsulor på berg. Uppdraget avser även stomkomplettering.

Beställare: Gärahov bygg AB/Tobin Properties

Byggår: 2017-2019

Kompetensområde:
Grundläggning

Kontaktperson hos Looström:
Joakim


Läs mer om projektet på Tobin Properties projektsida
Visionsbild/illustration: Tobin Properties AB
Arkitekt: DinellJohansson

Personal från Looström som varit involverade i projektet

Felipe

Felipe

Konstruktör

Joakim

Joakim

Uppdragsansvarig konstruktör

Karin

Karin

Konstruktör