Årstahusen, Kv Mötesplatsen

Ikano Bostads nya område Årstahusen i Årstaberg växer fram med bostäder, service samt förskolor och skola. Området är placerat vid  Årstaberg Pendeltågsstation och genomsyras av mötet mellan naturen och stadsmiljön.


Beställare: Ikano Bostad AB

Byggår: 2017

Kompetensområde:
Konstruktion nybyggnation

Kontaktperson hos Looström:
Lisa

Det första kvarteret i Årstahusen, Kv Mötesplatsen, är en nybyggnation som består av tre 17-våningshus på en gemensam grundplatta/bottenbjälklag med gemensam garage i suterräng. Tillsammans rymmer de 234 lägenheter. Husen kommer att gå i terrakotta färgtoner. Fasaderna kläs till viss del i blanka klinkerplattor ingjutna i betongelement. Även balkongerna kommer att ha en nyans av terrakotta.

Årstahusen-kv-mötesplatsen.jpeg

Looströms uppdrag omfattar framtagning av bygghandlingar på grundkonstruktioner och bottenbjälklag samt begränsad stomkomplettering och utvändiga konstruktioner för Hus B och C med tillhörande garage. Looström Gelin har även haft ansvaret som samordnande konstruktör med löpande samordning mellan projektets inblandade stom- och konstruktionskonsulter. Uppföljning, granskning och kontroll av stombyggshandlingar för att säkerställa att projektets förbestämda och gällande konstruktionsförutsättningar följs.

 

Personal från Looström som varit involverade i projektet

Tarik

Tarik

Konstruktör

Johanna

Johanna

Konstruktör

Tuan

Tuan

Konstruktör

Thorbjörn

Thorbjörn

Konstruktör

Lisa

Lisa

Uppdragsansvarig konstruktör