Tyresö View är ett projekt som omfattar byggnation av bostäder (ca 155 lgh), handel och parkering. Det är uppdelat på ett 25 våningar högt punkthus och ett lamellhus på sju våningar med garage i källarvåningen. De nya byggnaderna blir ansluts mot befintligt centrum i Tyresö.

Beställare: Strabag

Byggår: 2012-2014

Kompetensområde
Konstruktion

Kontaktperson hos Looström
Petra


Looström har varit konstruktör för Strabag i uppdraget och ansvarat för k-projekteringen under system- och bygghandlingsskedet. Systemhandlingarna innebär bland annat en omfattande FEM-beräkning för punkthuset samt mycket arbete med att få ned lasterna utan att påverka parkeringsplatser i garaget, som är placerat under punkt- och lamellhus.

I bygghandlingsskedet har handlingar upprättats för grundläggning, källarytterväggar, stomkomplettering samt anslutning mot befintligt centrum. På grund av högt grundvatten var kraven på vattentäthet i grundkonstruktionen hög. Då bergnivån varierade kraftigt i området bestod grundkonstruktionen av både pålade fundament och fundament på berg.

En ytterligare utmaning i projektet var att konstruera kranfundamentet till den ca 100 m höga kranen. Höga krav från tillverkare och operatör ställdes på fundamentet, till vilket stålkärnepålar användes. Kranen höjdes i omgångar och skulle vid en viss höjd förankras i byggnaden för att bland annat minska momentet i fundamentet.
— Petra, Uppdragsansvarig konstruktör
 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Petra

Petra

Uppdragsansvarig konstruktör