Äldreboende i Snättringe.

Bildhuggaren 1 är en nyproduktion i Snättringe som omfattar ett nytt äldreboende med 90 lägenheter i vårdboendeform. Byggnaden ska också rymma en förskola med sex avdelningar, nattis och en utegård för lek. Byggnaden, som är ritad av Origo Arkitekter, består av tre huskroppar som tillsammans med en central hisshall bildar en Y-liknande form.

Beställare: Huge Fastigheter AB

Byggår: Planerad byggstart 2018

Kompetensområde
Grundläggning på packad fyllning av sprängsten. Ritas i Revit.

Kontaktperson hos Looström
Lisa


Den kommer att bli 3-5 våningar hög, inrymma förskola (ca 1000 kvm) i entréplan och äldreboende (ca 6000 kvm) i de ovanliggande våningarna. Sedan tillkommer ca 1000 kvm gemensamt utrymme. En målsättning är att klassa byggnaden enligt Mijöbyggnad nivå Silver.

Looströms uppdrag omfattar framtagandet av systemhandlingar. Grundläggning sker på packad fyllning av sprängsten och pålning sker där berget ligger djupt. De bärande ytterväggarna utförs som prefab och fasaden blir en skalmur. På grund av nivåskillnaden kommer höga stödmurar behövas mot Furuvägen.

 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Lisa

Lisa

Konstruktör