Kvarteret Pendlaren får tydlig stadskänsla.

Kvarteret Pendlaren ligger i direkt anslutning till Älvsjö torg och byggs med tydlig stadskänsla. En helt kringbyggd innergård erbjuder en grön och rofyllt skyddande atmosfär. De genomgående lägenheterna vetter åt ena hållet mot gatan alternativt det livfulla torget och åt det andra hållet mot innergården. I bottenplanet ligger butiksarkader som rymmer bland annat café och en stor livsmedelsbutik.

Beställare: VST Nordic

Byggår: 2012-2013

Kompetensområde
Konstruktion av VST-stomme. 3D projektering i Revit.

Kontaktperson hos Looström
Peter


Det nya bostadskvarteret är totalt 7500 kvm som ligger granne med det tidigare byggda Perrongen 3. Huset är fem till sex våningar högt och innehåller 104 st hyresrätter. Byggnadens fasad mot järnvägen har en inglasad loftgångslösning som skyddar från ljud samt ger en horisontell karaktär som knyter an till spårområdet. Kvarteret är byggt med VST-stomme.

Looström har varit konstruktör för stomleverantören VST-Nordic i detta uppdrag. Stommen består av skivväggar av träfibercement som tillverkas i Slovakien och därefter monteras väggvis på plats. Man häller sedan betong mellan skivorna som bildar den färdiga stomväggen. Bjälklaget består av filigranelement från företaget Färdigbetong.

 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Peter

Peter

Uppdragsansvarig konstruktör