Murklan 1 är ett hyresbostadsprojektet i Silverdal, Sollentuna kommun. Projektet omfattar fyra tvåvåningshus med 52 hyresrättslägenheter om drygt 3 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Bostadshusen är av radhuskaraktär och byggs runt en innergård, med parkeringsplatser mot Sollentunavägen. Sollentuna är en växande kommun med ett ökat intresse för hyresrätter.

Utmaningen i det här projektet har framförallt varit att få till en bra och kostnadseffektiv grundläggning på områdets svåra markförhållanden.
— Tuan, uppdragsansvarig konstruktör

Silverdal är beläget i Sollentuna kommun cirka 10 kilometer norr om centrala Stockholm. Lägenhetsfördelningen är i huvudsak två eller fyra rum ock kök planerade i 2 våningshus med inredd vindsvåning med takkupor och takfönster. Alla lägenheter har en uteplats eller balkong mot innergårdens gemensamhetsytor. Kvarteret ligger i anslutning till en större grönyta.

Byggstarten är planerad till mars 2019 med färdigställande i oktober 2020.

Looströms uppdrag avser bygghandlingsprojektering för framtagning av grundkonstruktioner med tillhörande bottenplatta, samt framtagning av stomkompletteringar för tak.

Mer information

Beställare: Skanska

Byggår: 2019

Arkitekt: Fojab

Kompetensområde
Grundläggning, grundkonstruktion

Kontaktperson hos Looström
Tuan


 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Lina

Lina

Handläggande konstruktör

Sally

Sally

Konstruktör

Tuan

Tuan

Uppdragsansvarig konstruktör