Inom kvarteret Åsnen pågår en om- och tillbyggnad av en befintlig kontorsbyggnad från 60-talet på Sköntorpsvägen. Byggnaden ska göras om till en grundskola med plats för ca 900 elever. Ovanpå byggnaden byggs tre lamellhus i trä med totalt 111 nya lägenheter i fyra plan.

Beställare: Åsnen AB c/o Mowen Förvaltning AB

Byggår: 2016-2017

Kompetensområde
Konstruktion om- och tillbyggnad

Kontaktperson hos Looström
Karin


Looströms uppdrag avser konstruktionsprojektering för upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för ombyggnaden av det befintliga kontorshuset till skola, samt ny grundläggning för de tre lamellhusen ovanpå detta. Utanpåliggande del av tillbyggnaden grundläggs på berg. Uppdraget innefattar även framtagning av stomkompletteringar samt förstärkningsåtgärder av befintlig stomme.

 

Illustration: Bergkrantz Arkitekter

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Linh

Linh

Konstruktör

Karin

Karin

Konstruktör

Sally

Sally

Konstruktör