Sankt Görans gymnasium görs om till bostäder.

Vallgossen 14 invigdes 1961 och har sedan dess varit yrkesskola och gymnasieskola. Arkitekter är Charles Eduard och Lèonie “Lola” Geisendorf. Nu byggs gamla Sankt Görans gymnasium om till studentbostäder. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och måste därför byggas om varsamt. På gården byggs en ny byggnad med 14 lägenheter. Totalt blir det en om- och tillbyggnad till 246 studentbostäder, en förskola, och ett hostel.

Beställare
Svenska bostäder

Byggår
1961

Kompetensområde
Konstruktion, ombyggnation bygghandling

Kontaktperson hos Looström
Lina


Eftersom byggnaden är K-märkt (blåklassad) anpassas lägenheterna efter fönstersättningen. Det betyder att det stora flertalet av lägenheterna blir 24 kvadratmeter med ett rum och pentry. Ett mindre antal 2:or och 3:or kommer även att byggas. Stadsmuseet deltar i samråd om vad som ska sparas och vad som bör tänkas på vid ombyggnaden. På södra delen av gården byggs dessutom ett mindre hus med 14 studentlägenheter. Den totala byggnadsarean uppgår till 10 000 kvm.

Looström ansvarade för K-projektering av bygghandlingar inkl. statiska beräkningar av projektet.

Illustration: Svenska Bostäder

Personal från Looström som varit involverade i projektet

Tarik

Tarik

Konstruktör

Lina

Lina Söderqvist

Uppdragsansvarig konstruktör

Thorbjörn

Thorbjörn

Konstruktör

Peter

Peter

Konstruktör

Johanna

Johanna

Konstruktör