Nytt kvarter i populära Silverdal

Menyn är ett bostarsrättsprojekt i Silverdal, Sollentuna kommun. Kvarteret växer upp på en av de sista tomterna i Silverdal, några hundra meter från torget. Här byggs allt från kvadrateffektiva ettor till familjevänliga fyror.

Alla lägenheterna som byggs blir Svanenmärkta. Energiförbrukningen kommer att vara låg och materialet är noga utvalt för minimera klimatpåverkan.

Bostadsbyggnaderna får dessutom bra umgängesytor och balkonger eller uteplatser mot innergården. Sollentuna är en växande kommun med ett ökat intresse för hyresrätter.

Marken här är egentligen inte optimal att bygga på och saknar tillräcklig bärighet. Sättningsbenägenheten är dessutom stor. Utmaningen i projektet har varit att få till en bra och kostnadseffektiv grundläggning på de svåra markförhållandena.
— Karin, konstruktör

Looströms uppdrag utgörs av att upprätta bygghandlingar för grundläggning och platsbyggd takkonstruktion. Looström förser även produktionen med support vid eventuella frågor kring konstruktionslösningar.

Projektet avser fyra bostadshus samt två komplementbyggnader i form av undercentral och miljöhus.

Mer information

Beställare: Skanska

Byggår: 2019

Arkitekt: Varg Arkitekter

Kompetensområde
Grundläggning och takkonstruktion

Kontaktperson hos Looström
Tuan


Menyn-4.png
Bildkälla:  Skanska

Bildkälla: Skanska

 

Personer från Looström som är involverade i projektet:

Karin

Karin

Konstruktör

Sally

Sally

Konstruktör

Tuan

Tuan

Uppdragsansvarig konstruktör

 

Fler bostadsprojekt