Valvankaret

I centrala Högdalen bygger Riksbyggen 82 bostäder om 1-4 rum i kvarteret Valvankaret 3. Projektet är ett 16 våningar högt punkthus utformad för att passa in i den befintliga bebyggelsen från 1950- och 60- talet, med sin variation av lamellhus och punkthus i ljusa kulörer. Husen är belägna i kuperad terräng med inslag av naturmark.


Beställare: Riksbyggen

Byggår: 2016-2017

Kompetensområde:
Prefabricerad betong

Kontaktperson hos Looström:
Tuan

Kvarteret Valvankaret består idag av en garagebyggnad i två våningar som har rivits för att ge plats åt det nya höghuset. Byggnadens stomme och fasader byggs med prefabricerad betong. De blockliknande fasadelementen får en ljus, mönstergjuten yta som kontrasterar mot balkongernas lätthet, med sina räcken och beklädnader av perforerad metall. Sockelfasaderna kläs med spaljéer för klängväxter. Byggnaden är även certifierad och uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

Looströms konstruktionsuppdrag innefattade i ett första skede allmän konstruktionsstöd vid framtagning av byggnadsstomme samt programhandling för hela byggnaden. I ett andra skede framtagning av förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenad.

Personal från Looström som varit involverade i projektet

Tuan

Tuan

Konstruktör